You are here:

POWERPHOS

Rýchly e efektívny zdroj fosforu.

ZLOŽENIE:

470 g/l P2O5 + 138 g/l N-NH4, fosfor vo forme polyfosfátu (najprijateľnejšia listová forma fosforu)

Charakteristika prípravku:

Špeciálne tekuté hnojivo na báze polyfosfátu pre maximálnu prijateľnosť rastlinou cez listovú plochu, i cez pôdu.
Powerphos má 3 – 5x vyšší účinok ako granulované fosforečné hnojivá.

 

Funkcia a príznaky deficitu fosforu vo výžive rastlín:

Fosfor je nevyhnutný pre proces prenosu energie, fotosyntéze, metabolizme uhľohydrátov. Kritickým obdobím pre príjem P je začiatok vegetácie, avšak fosfor je dôležitý v celom vegetačnom období. Zlúčeniny P sa nachádzajú v fosfolipidoch, nukleových kyselinách, zásobných látkach prítomných v semenách. Je podstatný pre rast koreňov a koreňovej čiapočky. Fosfor je v rastline ľahko mobilný, avšak v pôde je mobilita fosforu veľmi malá (4-6 mm/rok = hnojenie minerálnymi hnojivami počas vegetácie je neúčinné) a aj straty vyplavením sú veľmi nízke. Na príjem P vplýva celý rad faktorov ako aj stavba a mohutnosť koreňového systému, ale ja teplota prostredia, vlhkosť pôdy, pH. Príjem P je brzdený prebytkom N v dusičnanovej forme a naopak pri nedostatku P prijímajú rastliny menšie množstvo N. Fosfáty sú v pôde ťažko prístupné najmä v chladných a suchých podmienkach, pri zhutnenej pôde, najmä však pri nedostatočne vyvinutej koreňovej sústave.

Nedostatok fosforu má za následok spomalenie rastu nadzemných orgánov i koreňov a skracuje vegetačné obdobie. Listy sú menšie a staršie odumierajú. Pri deficite rastu listov dochádza v dôsledku zvýšeného obsahu chlorofylu na jednotku plochy k tvorbe charakteristických tmavozelených škvŕn. Pri nedostatku P sa narušuje dusíkatý metabolizmus a znižuje sa tvorba bielkovín. Je narušená tvorba generatívnych orgánov, redukuje sa kvitnutie. Nadbytok fosforu môže spôsobiť disharmóniu v príjme ostatných prvkov a disharmónii rastu a vývoji rastlín.

 

Prínos hnojiva Powerphos:

  • pôsobí aj za veľmi nízkeho pH pôdy
  • fosfor vo forme polyfosfátu – najprijateľnejšia listová forma fosforu
  • okamžitý príjem rastlinou i v období sucha
  • zlepšuje výnos a skladovateľnosť
  • zvyšuje príjem ďalších živín
  • možnosť použiť ako tekuté prihnojenie pod pätu

 

Návod na použitie

Powerphos je dobre rozpustný vo vode, je miešateľný s mnohými prípravkami na ochranu rastlín a UAN (roztok nitrátu čpavku). Napriek tomu je potrebné urobiť skúšku miešateľnosti a pozorne si prečítať návod na použitie prípravku, s ktorým chceme Powerphos miešať. Powerphos možete pridať aj do močovky a hnojovice (1 – 3 l Powerphosu na 1 m3, Powerphos najprv zriediť s vodou v pomere 1:1) pre vyváženie deficitu fosforu.

Obilniny: 3 – 5 l/ha, od štádia 4 listov, opakovať podľa potreby po 14 dňoch, voda 100 – 300 l/ha

Kukurica: 3 – 5 l/ha od štádia 4 listov až po začiatok metania, voda 100 – 300 l/ha

Repka: 3 – 5 l/ha od štádia 4 listov po štádium kvitnutia, voda 100 – 300 l/ha

Slnečnica: 3 – 5 l/ha, od štádia 4 listov až po štádium kvitnutia, voda 100 – 300 l/ha

Cukrová repa: 4 – 8 l/ha od štádia 6 listov, opakovať podľa potreby po 14 dňoch, voda 100 – 300 l/ha

Zemiaky: 3 – 5 l/ha v štádiu tvorby hľúz až po koniec kvitnutia. Voda 100 – 300 l/ha

Strukoviny: 3 – 8 l/ha od štádia 6 listov po koniec kvitnutia. Voda 100 – 300 l/ha

Trávne porasty: 5 – 10 l/ha. Aplikovať v období obrastania, 2 týždne po aplikácii možno spásať. Voda: 200 – 500 l/ha

Chmeľ: 5 l/ha pri tvorbe výhonkov, 5 l/ha pred kvetom, 3-5 l/ha podľa deficitu od štádia tvorby hlávok po štádium zrelosti

Jadroviny: 3 l/ha v štádiu rozpuku pupeňov, 3 l/ha pred kvetom, 3 l/ha po kvete

Kôstkoviny: 3 l/ha v štádiu rozpuku pupeňov, 3 l/ha na konci kvitnutia, 3 l/ha v štádiu nalievania plodov

 

Typ: Dbajte na dostatočné zmáčanie: + 1 l/ha Amalgerol Premium.
Powerphos v dávke 20 – 40 l/ha dokáže nahradiť minerálne hnojenie pri dodržaní agrotechnických odporúčaní!