You are here:

AMALGEROL PREMIUM

Pôdny aktivátor a stimulátor rastu rastlín.

ZLOŽENIE:

rastlinné a éterické oleje, minerálne destiláty, bylinné výťažky, extrakty z morských rias

Amalgerol Premium je momentálne dostupný aj v balení 500 ml v cene 7,00 € / balenie s DPH. Objednávajte cez náš kontaktný formulár, alebo na isas@isas.sk

Amalgerol Premium je určený pre oblasť rastlinnej výroby ako špeciálna látka, fungujúca v podobe biologického stimulátora fyziologických funkcií v pôdnom profile, ale i v porastoch kultúr (poľných plodín, v záhradníctve a ovocinárstve, v starostlivosti o trávniky, parky a pri produkcii kvetov). Zárukou kvality a profesionálneho prístupu k problematike výživy rastlín je aj história prípravku Amalgerol, ktorého zrod sa datuje ku koncu druhej svetovej vojny, kedy vznikol na základe vedeckých poznatkov a nedostatku potravín vo vojnou postihnutom svete. Od doby vzniku nebolo treba výrazne zasahovať do zloženia prípravku, nakoľko poľnohospodárska prax dokázala stále trvajúcu výnimočnosť i v nabitom konkurenčnom prostredí.

 

Pôsobenie na pôdu:

 • aktivuje mikrobiálny život v pôde (Univ. Brno), sedemnásobné zvýšenie mykorhízy a vlásočníc
 • stabilizuje tvorbu drobovitej pôdnej štruktúry
 • zvyšuje prevzdušnenie pôdy
 • znižuje sa spotreba PHM a opotrebenia strojov
 • upravuje pH pôdy
 • zabraňuje vyplavovaniu živín z pôdy
 • urýchľuje rozklad pozberových zvyškov – menej fuzárií atď.

Pôsobenie na rastlinu:

 • pôsobí na tvorbu koreňovej sústavy
 • regeneruje porasty po vplyve nepriaznivých podmienok (chlad, mráz, ľadovec, chemický šok)
 • lepší príjem živín a vody – lepšie odolávanie stresom
 • pôsobí ako zmáčadlo pri použití prípravkov na ochranu rastlín a aplikácií listových hnojív (zlepšuje ich využitie)
 • kompaktnejšie rastlinné pletivá – lepší zdravotný stav
 • zvyšuje kvalitu, zlepšuje skladovateľnosť, chuť a obsah látok v produktoch rastlinnej výroby

 

Ako aplikovať Amalgerol Premium?

 • priamo na plodiny (aj takto sa dostane na pôdu)
 • pri aplikácii prípravkov na ochranu rastlín, neodporúčame miešať s hnojivom DAM390
 • pred sejbou
 • na strnisko

Amalgerol Premium je kondicionér pôdy a rastlín v jednom. Pri aplikácii na list získame dvojitý efekt, pretože aj v tomto prípade sa dostane na pôdu a zvyšuje sa príjem živín plodinami.

Odporúčame jednorazovo aplikovať 5 l/ha, maximálne aplikovateľné množstvo je 9-15 l/ha za rok. Prípravok je dobre miešateľný s prípravkami na ochranu rastlín (okrem DAM390). Pri miešaní s inou chémiou odporúčame spraviť skúšku miešateľnosti. Prípravok neaplikujeme pri intenzívnom slnečnom žiarení a pri vysokých teplotách!

Odporúčané dávkovanie pre jednotlivé plodiny

Obilniny ozimné: 5 l/ha na jeseň na začiatku odnožovania, 5l/ha na jar na začiatku steblovania alebo na začiatku klasenia až tvorby zrna

Repka ozimná: 5 l/ha na jeseň vo fáze 5 listov, 5 l/ha na jar spolu s insekticídom/fungicídom

Kukurica: 5 l/ha vo fáze 4-6 listov, prípadne opakovať do tvorby kvetenstva.

Cukrová repa: 5 l/ha vo fáze 6 listov, 5 l/ha vo fáze 10 listov, 5 l/ha spolu s fungicídom

Slnečnica: 5 l/ha s herbicídom alebo s fungicídom, prípadne opakovať do tvorby kvetenstva

Zemiaky: 5 l/ha pri začiatku tvorby hľúz, opakovať 3x v intervale 10-14 dní

Hrach, fazuľa, sója: 5 l/ha pred kvitnutím (spolu s insekticídom)

Vinič: 3 l/ha v 4-5 aplikáciach od začiatku kvitnutia do začiatku nalievania bobúľ. Výsadba: odporúčame namáčať sadbu v 2,5 % roztoku.

Ovocné stromy: minimálna dávka: 3-5 l/ha v 350-500 l vody/ha, maximálna dávka: aplikovať 500 ml/100 l vody. Na 1 ha 1000-1500 l vody. Doba aplikácie: striekať v 10 dňových intervaloch od fázy ružového puku až po koniec intenzívneho rastu, obzvlášť vo fáze predčasného opadu plodov. Je nevyhnutné dosiahnuť dobré pokrytie všetkých častí stromu, hlavne rastúcich častí. Výsadba: odporúčame namáčať sadbu v 2,5 % roztoku.

Bobuľoviny: aplikovať 1l/100 l vody a použiť 700-2000 l vody/ha. Doba aplikácie: aplikovať tesne pred kvitnutím a opakovať v 10-14 dňových intervaloch. Ak má byť ovocie použité na ďalšie spracovanie, konzultovať so spracovateľom pred postrekom.

Zelenina: 3 l/ha, 1 aplikácia 14 dní po výsadbe (sejbe), opakovať 3-5 krát v 10 dňových intervaloch.

Chmeľ: aplikovať 5-10 l/ha v 1000 l vody/ha. Počas vegetácie zvyšovať množstvo aplikovanej vody. Použiť vyššie dávky pri väčšej hustote listov.

Lúky a pasienky: 5-10 l/ha na 200 l vody/ha. Doba aplikácie: pastviny: aplikovať začiatkom leta. Dobytok držať mimo ošetrených plôch 3 týždne. Výroba sena: aplikovať 2 týždne pred 1. alebo 2. kosením.

Tráva: aplikovať 1-2 l v min. 100 l vody/1000 m2, po aplikácii sa odporúča zavlažovať pre zabezpečenie preniknutia látky ku koreňom. Doba aplikácie: 2-3 dni po kosení, ošetrenie opakovať každý 4.-6. týždeň.

Záhradníctvo/skleníky: aplikovať v max. 1% koncentrácii v 10-14 dňových intervaloch.

Škôlky: pred výsadbou mladých jedincov namáčať korene v 5% roztoku na niekoľko minút pre zabezpečenie lepšieho zakorenenia.

Rozklad pozberových zvyškov: 5 l/ha tesne pred zapracovaním do pôdy, alebo 5 l/ha + 20 kg/ha močoviny 46% N na pozberové zvyšky tesne pred zapracovaním do pôdy.

AMALGEROL PREMIUM

 • Využiteľnosť živín v pôde
 • Vyššie výnosy
 • Vyššia kvalita produkcie
 • Lepšia ekonomika