You are here:

Záhradkári a chovatelia

  • AMALGEROL PREMIUM

    Kondicionér pre rastliny a pôdu. Amalgerol je pomocná látka, slúžiaca k mikrobiálnemu oživeniu pôdneho profilu a stimulácii rastlín.

  • GULLEMAX

    Multifunkčný prípravok určený k odstráneniu zápachu v domácich chovoch a čističkách odpadových vôd.